Ordinačné hodiny

.                               odbery                   neobjednaní               objednaní                         dokumentácia                                                                        pacienti                        pacienti – prevencie                      Pondelok:          8.00 – 8.30            8.30 – 12.00                    12.00 – 15.00                 15.00 – 19.30

Utorok:                8.00 – 8.30            8.30 – 12.00                    12.00 – 14.00                 14.00 – 16.00

Streda:                8.00 – 8.30            8.30 – 12.00

Štvrtok:                                                12.00 – 17.00                    17.00 – 19.30

Piatok:                8.00 – 8.30            8.30 – 12.00

 

Prednostné vyšetrenie: Poplatok za jedno prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti je 9,96,- Eur.

Zdravotícke zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo.

Ošetrujúci lekár: MUDr. Gabriela Metkeová

Zdravotnícke zariadenie má uzatvorené zmluvy s týmito poisťovňami:

  1. Všeobecná zdravotná poisťovňa
  2. Union poisťovňa
  3. Dôvera