Kontakt

Lekárka s.r.o. – zastúpená lekárom: MUDr. Gabriela Metkeová

Prevádzka:

budova Neoprotu (ŠNOP – Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku)Záhradnícka ul. č. 42    821 08 Bratislava

mapa

Tel: +421 948 42 01 01

Email: gabriela.metkeova@gmail.com

 

IČO: 46 510 150

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80807/B